pomiary

Zasady wykonywania pomiarów elektrycznych

Wykonując pomiar elektryczny, uzyskujemy informację na temat stanu technicznego konkretnego urządzenia, które jest badane. Takie badania należy wykonywać, by mieć pewność, że dobry stan techniczny zagwarantuje bezpieczeństwo i bezawaryjną pracę.

Pomiary elektryczne wykonuje się badając niezawodność i bezpieczeństwo pracy. Wykonując pomiarów elektrycznych należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

  1. Przede wszystkim pomiary należy wykonywać w warunkach identycznych lub jak najbardziej zbliżonych do warunków normalnej pracy urządzenia lub instalacji.
  2. Za nim przystąpimy do pomiaru, należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania różnych przyrządów.
  3. Przed przystąpieniem do pomiaru, powinniśmy zapoznać się z dokumentacją techniczną, która zawiera informację na temat poprawnego sposobu wykonywania badań.
  4. Kolejna ważna zasad, to dokonanie oględzin obiektu, który jest badany, żeby stwierdzić czy jest on komplety, czy nie ma żadnych usterek.

Comments are closed.