Pomiary elektronarzędzi

Pomiary elektronarzędzi, powinny być dokonywane regularnie.

Należy sprawdzać czy elektronarzędzia działają dobrze i czy nie uległy awarii. Badanie elektronarzędzi warto rozpocząć od sprawdzenia czy są one czyste i kompletne. Poza tym należy sprawdzić czy posiadają tabliczki znamionowe. W dalszej kolejności sprawdzamy elementy obudowy zewnętrznej.

W dalszej fazie sprawdzamy obwód ochronny oraz pomiary.

Pomiar rezystancji izolacji, należy wykonać na elektronarzędziu które jest zimne, łącznie z przewodem przyłączeniowy. Należy wykorzystać do tego napięcie stałe 500V, bo dokonać bardzo dokładnego pomiaru. Wartość rezystancji powinna określona według różnych norm w zależności od klasy ochronności konkretnego elektronarzędzia.

Badania elektronarzędzi powinniśmy przeprowadzać regularnie.

Badania elektronarzędzi należy wykonywać co 6 miesięcy, w przypadku dorywczej eksploatacji, co 4 miesiące w przypadku częstej eksploatacji, co 2 miesiące w przypadku ciągłej eksploatacji.

Po pomiarach należy sporządzić odpowiedni protokół opisujący wszystkie najważniejsze parametry.


Comments are closed.